Vilkår for medlemskab

Generelt

Disse vilkår er oversat fra svensk til vejledning. De svenske vilkår er gældende.

Nedenstående betingelser er gældende ved alle køb på Campadre.dk, hvis forretninger er udført af Campadre Scandinavia AB (556795-7245), St Göransgatan 63, 112 38 Stockholm. Medlemskabet er knyttet til din folkeregisteradresse og dit personnummer. Et medlemskab hos Campadre er gratis og du er ikke forpligtet til at købe noget. Du må kun have og bruge et medlemskab på Campadre.

Når du vælger at blive medlem accepterer du disse vilkår.

Som medlem accepterer du, at Campadre udsender daglige nyhedsbreve med aktuelle og kommende kampagner.

Hvis et medlem ikke oplyser den korrekte personlige information ved oprettelsen, kan Campadre slette medlemskabet. Som medlem er du ansvarlig for din log-in information.

Du står til ansvar for at betale for alle køb, der foretages med din konto å du kan afslutte dit medlemskab hos Campare til enhver tid under Mine sider.

Ved at invitere venner til at blive medlemmer og kunder, kan du blive belønnet med Campadre bonus, der kan bruges til at handle for på Campadre.dk. Campadre bonus er gyldig i 6 måneder efter de er blevet registreret.

Som medlem forpligter du dig til ikke at misbruge dette system, ved at oprette flere konti eller på noget anden måde. Rabatkoder er personlige. Hvis ikke andet fremgår, kan en rabatkode kun bruges af en person.

Campadre forbeholder sig retten til at kontrollere din konto i tilfælde af, at der er mistanke om overtrædelse af disse vilkår. Et medlem, der ikke overholder disse vilkår kan, uden forudgående advarsel, få medlemskabet slettet. I tilfælde af mistanke om bedrageri eller anden misbrug af hjemmesiden, forbeholder Campadre sig retten til at nægte adgang til hjemmesiden.

Enhver mistanke om bedrageri meldes til politiet.

Brug af Campadre.dk

Vi gør vores bedste for, at Campadre.dk er tilgængelig på alle tider uden afbrydelser. På grund af internettets karakter er dette dog ikke noget som vi kan garantere. Adgang til hjemmesiden vil måske til tider være begrænset på grund af udvikling, vedligeholdelse eller tilføjelse af nye funktioner og tjenester. Vi minimerer sådanne begrænsninger så vidt muligt.

Campadre godkender begrænset adgang til Campadre.dk til personlig brug. Denne adgang tillader ikke, at du downloader eller ændrer hjemmesiden eller dele af hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra Campadre. Denne adgang giver heller ikke tilladelse eller mulighed for videresalg eller kommerciel brug af hjemmesiden, eller dele af den, herunder indsamling og brug af produkt/mærkevare sortiment, beskrivelser eller priser, indirekte brug af Campadre.dk ellers dets indhold, download eller kopiering af kontoinformationer eller brug af data-mining, robotter el.lign.

Campadre.dk eller dele af det må ikke duplikeres, kopieres, videresælges eller på anden måde anvendes til kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Campadre.

Det er ikke tilladt at bruge frames til at skjule mærker, logoer eller anden ejendom (herunder billeder, tekster, layout og information) fra Campadre uden forudgående skriftlig tilladelse fra Campadre. Brug af meta-tags eller anden “skjult tekst” sammen med Campadre Scandinavia AB’s firmanavn, produktnavn eller varemærker er forbudt. Enhver uautoriseret brug af hjemmesiden vil medføre, at alle rettigheder til at bruge den bliver inddraget.

Brug af enhver logotype, varemærke eller andet ophavsretligt beskyttet billede- eller varemærke materiale, der vises på hjemmesiden eller i et link, er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Campadre.

Enhver brug, der kan føre til afbrydelser, ødelæggelse eller begrænset adgang til Campadre.dk er forbudt.

Du må ikke bruge Campadre.dk til:

Hele indholdet og layout af hjemmesiden, f.eks. tekst, grafik, logotyper, symboler, billeder og software, er beskyttet af svensk, europæisk og internationale ophavsretslige regler og love for databaserettigheder.

Alt software, der bliver brugt på hjemmesiden er Campadre Scandinavia ABs ejendom og er beskyttet af svenske, europæiske og internationale ophavsretslige regler og love.

Du må ikke downloade og/eller bruge dele af hjemmesidens indhold, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Campadre. Du må ikke benytte data-mining, robotter eller lignende dataindsamlende og downloadende redskaber (hverken en eller flere gange) med det formål at bruge hele eller dele af hjemmesiden. Desuden må du ikke etablere og/eller udgive din egen database, der består af dele fra hjemmesiden (f.eks. priser, sortiment, varemærker, tekst, billeder, etc.).

Campadre.se, Campadre.fi, Campadre.dk, Campadre.no såvel som Campadre.com er registrerede domæner og er ejet af Campadre Scandinavia AB.

Håndtering af Personlig Information

Campadre Scandinavia AB, 556795-7245, 08-519 304 00, St Göransgatan 63, 112 38 Stockholm er ansvarlig for personlig information i henhold til den svenske persondatalovgivning (Personuppgiftslagen).

Ifølge 26 § af den svenske persondatalov er Campadre ansvarlig for en gang om året, efter din egen skriftlige og underskrevne anmodning, at oplyse dig hvorvidt dine personlige oplysninger bliver brugt. Hvis personlig information bruges, skal skriftlig information være tilgængelig om hvilke personlige oplysninger, der bruges, hvorfra information er indsamlet, formålet med brugen og til hvilke modtagere denne information er blevet delt. Desuden er Campadre ansvarlig for at slette personlig information, der ikke er blevet brugt i overensstemmelse med svensk persondatalovgivning.

Du har også ret til at tilbagetrække din tilladelse til enhver tid. I det tilfælde vil yderligere information om dig ikke blive brugt.

Ved at registrere dig som medlem og/eller bestille varer, accepterer du, at Campadre og dets partnere gemmer og bruger information omkring dit køb og de kontaktoplysninger du opgiver. Alt personlig information, der bliver registreret af Campadre.dk bliver håndteret i henhold til svensk persondatalovgivning og det er Campadre Scandinavia AB, der har ansvaret for den personlige information.

Informationen gemmes for at yde god service og til marketings formål. Som medlem accepterer du dette, medmindre du giver skriftlig besked om dette. Campadre kan udsende tilbud og lave markeds research baseret på din personlige information.

Vi behandler din personlige information med forsigtighed og i henhold til svensk persondatalovgivning og vi garanterer dig, at dine kundedata udelukkende bruges af Campadre og dets partnere. Dine personlige data vil ikke, uden din tilladelse, blive formidlet videre, medmindre det er nødvendigt for at gennemføre din bestilling af et produkt eller en service eller det er i henhold til gældende lovgivning.

Campadre Scandinavia AB har ikke adgang til din betalingsinformation. Det er udelukkede vores betalingspartnere, DIBS AB eller Klarna AB, der har adgang til denne information.

Under Mine sider kan du til enhver tid opdatere din personlige information.